مراکز میزبان بیلبائو بیلبائو لالیگا اسپانیا

مراکز: میزبان بیلبائو بیلبائو لالیگا اسپانیا بتیس آدوریس

بایددرباره وقت از بین بردن کنکورهرچه سریعتر به خانواده هااطلاع رسانی کنیم / وزیر آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش گفت:نقشه راه ما از بین بردن کنکور است و اعلام آمادگی کرده ایم که جهت آن بخشی که به ما مربوط می شود آماده ایم. باید راجع به وقت از..

ادامه مطلب